مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

گراميداشت مقام بازنشستگي يكي ديگر ازكاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

54

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، مراسم گراميداشت مقام بازنشستگي سيدرضا حسيني مسئول رسيدگی و جمعداری اموال مركز ، روز پنجشنبه 31خردادماه با حضور حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، دكتر كاظمي مدير كنترل و هماهنگي امور درمان، دكتر سالكي مدیرخدمات آموزشی، مدير منابع مالی وحسابداری ، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، مدير خدمات پرستاري ومراقبتی، مسئول واحد روابط عمومي و پرسنل مديريت منابع مالی وحسابداری مركز برگزار گرديد.

در اين مراسم ضمن آرزوي سلامت و سعادت براي آقاي حسيني، با اهداي لوح تقدير و كارت هديه از همت، تلاش، سختكوشي و زحمات بي دريغ ايشان در طول سي سال خدمات صادقانه قدرداني گرديد.

 

 

DSC_0025
DSC_0023
DSC_0014
DSC_0012