مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

55

 

 

بنا برگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، دومين جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سال 1397، صبح روز يكشنبه سوم تير ماه با حضور دكتر رضواني مدير عامل، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، اعضاي هيئت مديره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) و جمعي از خيرين بهداشت و درمان، درسالن جلسات حوزه رياست مركز برگزار گرديد.

دراين جلسه دكتر رضواني، دكتر سهرابي، دكتر ابطحي رئيس اداره تجهيزات پزشکی و خدائي فر مسئول مددكاري، مشكلات مركز را مطرح و خواستار مشاركت بيشتر خيرين در حل مشكلات مركز و افزايش كمك هاي خيرين شدند. در ادامه دكتر رضواني با اهداي لوح سپاس از خدمات صادقانه و كمك هاي بي شائبه حاج آقا اسدي مدير عامل خيريه تقدير نمود.

 

 

DSC_0012
DSC_0009
DSC_0005
DSC_0001
DSC_0025