برگزاري مناقصه عمومي واگذاري طبخ و توزيع غذا و خريد مواد غذايي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

61

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m61

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري مناقصه عمومي واگذاري طبخ و توزيع غذا و خريد مواد غذايي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731