مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري مزايده عمومي اجاره محل كافي شاپ و فست فود در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

63

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m63