برگزاري استعلام عمومي اجاره محل مهدكودك در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

64

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي استعلام به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m64

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاري استعلام عمومي اجاره محل مهدكودك در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731