مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاري جلسه توجيهي دستياران جديدالورود مركزآموزشي درماني الزهرا(س)

71

 

 

بنابر گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، جلسه توجيهي ويژه دستياران جديدالورود درسال 97  روز سه شنبه دهم مهرماه باحضور بيش ازيكصد نفراز دستياران جديدالورود، باهدف توجيه وآشنايي دستياران باكليه قوانين ومقررات آموزشي درماني، درسالن محسن ابن علي(ع) اين مركز برگزارگرديد.

دراين جلسه دكتررضواني مديرعامل، دكترعباسي معاون درمان، دکتر نصر معاون پژوهشی، دكتر سالكي مدير خدمات آموزشی،  دکتر کاظمی مدير كنترل و هماهنگي امور درمان و حجت الاسلام و المسلمین سلطانیان مسئول دفتر نسیم مهرضمن خيرمقدم وتبيين سياست هاي آموزشي درماني مركز، پيرامون اهداف و شرح وظايف معاونت آموزشي وپژوهشي، نحوه تعامل صحيح سيستم آموزش و درمان، حاكميت باليني،  اعتباربخشي، خدمات رفاهي و طرح انطباق مطالبي ارائه نمودند.

 

 

DSC_0022
DSC_0025
DSC_0029