مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

مراسم تكريم بازنشستگي سرکار خانم طاهره كريميان سوپروايزر مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

77

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، صبح روز سه شنبه هفتم اسفند ماه در خجسته سالروز ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن، مراسم تکريم و قدردانی از ۲۵ سال خدمت طاهره كريميان سوپروايزر مركز با حضور دكتر رضواني مديرعامل، دكتر عباسي معاون درمان، مديرخدمات آموزشي، مدير خدمات پرستاری ومراقبتی، مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و جمعي از سوپروايزرها و سرپرستاران مركز در سالن جلسات حوزه رياست برگزار شد.

در اين مراسم دكتر رضواني در سخنانی برگزاری اين جلسه را تجليل و تكريم همکاری دانست که عمر گران‌بهای خود را صرف خدمت به مردم در عرصه بهداشت و درمان كرده است. در ادامه با اهداي لوح تقدير و هدايا از خدمات طاهره كريميان سوپروايزر مركز قدرداني شد.

 

مراسم تكريم بازنشستگي طاهره كريميان سوپروايزر مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
مراسم تكريم بازنشستگي طاهره كريميان سوپروايزر مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
مراسم تكريم بازنشستگي طاهره كريميان سوپروايزر مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
مراسم تكريم بازنشستگي طاهره كريميان سوپروايزر مركز آموزشي درماني الزهرا (س)