مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

گراميداشت روز جهاني روانشناس و مشاوره در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

گراميداشت روز جهاني روانشناس و مشاوره در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، روز دوشنبه  نهم ارديبهشت ماه، به مناسبت روز جهاني روانشناس و مشاوره، دكتر مجيد رضواني مدير عامل باتفاق، دكتر سالكي مدير خدمات آموزشي، موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و نصر مسئول روابط عمومي مركز با حضور در بخش روانپزشكي كودك و نوجوان، ضمن تبريك روز جهاني روانشناس و مشاوره، با اهداي گل و شيريني و كارت هديه از زحمات بي‌شائبه‌ي پنج نفر روانشناس اين بخش، تشكر و قدرداني نمودند

 

گراميداشت روز جهاني روانشناس و مشاوره در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)