مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

برگزاری جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا(س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اولین جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، اولين جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) در سال 1398، صبح روز يكشنبه هشتم ارديبهشت ماه با حضور دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، اعضاي هيئت مديره انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) و جمعي از خيرين بهداشت و درمان، درسالن جلسات حوزه رياست مركز برگزار گرديد.

 

در اين جلسه دكتر سهرابي گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در مركز در سال 97 را ارائه كرد و از همكاري خيرين عرصه سلامت در حل مشكلات مركز تقدير و تشكر نمود. در ادامه جلسه، جمعي از خيرين پيشنهادات خود براي سال 98 را مطرح و مقرر گرديد به مناسبت ماه مبارك رمضان تعداد 700 بسته ارزاق توسط خيرين تهيه شود. در پايان، اعضاي جلسه از مجموعه غذاخوري مركز بازديد و معاون پشتيباني و توسعه، توضيحاتي پيرامون بازسازي اين مجموعه ارائه كرد.

 

اولین جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
اولین جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
اولین جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
اولین جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
اولین جلسه انجمن خيريه امداد و درمان حضرت زهرا (س) مركز آموزشي درماني الزهرا (س)