مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

كسب مقام هاي اول و دوم تيم هاي فوتسال مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

كسب مقام هاي اول و دوم تيم هاي فوتسال مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، در مسابقات فوتسال پيشكسوتان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جام رمضان 98 ، تیم های فوتسال الف و ب مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند.

 

 روز سه شنبه سي ويكم ارديبهشت ماه، تيم هاي فوتسال الف و ب اين مركز در سالن شهيد موحدي، مسابقه فينال را برگزار و با كسب مقام هاي  قهرماني و نايب قهرماني، برگ زرين ديگري بر افتخارات ورزشي اين مركز افزودند. در پايان مسابقات طي مراسمي با حضور دكتر يوسفي معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر حسینی معاون دانشجویی فرهنگی و دكتركريميان مدير تربيت بدني دانشگاه و دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه مركز، جام هاي  قهرماني و لوح تقدير دو تيم برتر اهدا گرديد. شايان ذكر است اين مسابقات با حضور ۱۲ تیم از واحدهای تابعه دانشگاه در چهار گروه ۳ تیمی از سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در سالن موحدی آغاز گردید و تیم های فوتسال الف و ب مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، دانشکده مدیریت و  مرکز پزشکی خورشید یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه مسابقات مرحله نیمه نهایی را برگزار كردند. تیم های فوتسال الف و ب مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، به ترتيب با پيروزي بر تيم هاي مرکز پزشکی خورشید و دانشکده مدیریت  به مسابقه فينال راه يافتند.

كسب مقام هاي اول و دوم تيم هاي فوتسال مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كسب مقام هاي اول و دوم تيم هاي فوتسال مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كسب مقام هاي اول و دوم تيم هاي فوتسال مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كسب مقام هاي اول و دوم تيم هاي فوتسال مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در مسابقات جام رمضان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان