با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شهربانو رضائي انالوجه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، شهربانو رضائي انالوجه 56 ساله، ساكن شهرستان چادگان، كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز شنبه چهارم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، دوکليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به دو بيمار پيوند شد. كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار با ايثارخانواده بزرگوار شادروان شهربانو رضائي انالوجه و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731