انتصاب دكتر مهدي كاظمي به عنوان مدير كنترل و هماهنگي امور درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

83

 

 

بر اساس ابلاغي از سوي دکتر سعيد عباسي معاون درمان،  دكتر مهدي كاظمي عضو هيأت علمي گروه داخلي دانشكده پزشكي به عنوان "مديركنترل و هماهنگي امور درمان" مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منصوب گرديد.

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، روز شنبه ششم آبان ماه، دکتر عباسي با توجه به اهميت رسيدگي به امر فرايند درمان بيماران و لزوم ارتقاي كيفيت خدمات بيمارستاني و با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و تجربيات دكتر كاظمي، ايشان را به عنوان مديركنترل و هماهنگي امور درمان مركز منصوب نمود. دكتر عباسي همچنين از خدمات صادقانه و تلاش هاي بي شائبه دكتر شيرزادي در مدت زمان تصدي مسئوليت مديريت كنترل و هماهنگي امور درمان اين مركز تقدير و تشكر نمود.

 

 

 
m83
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار انتصاب دكتر مهدي كاظمي به عنوان مدير كنترل و هماهنگي امور درمان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731