اطفال دو

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر علیرضا مریخی

Picture1 

سمت:

رئیس بخش

تحصيلات:

فوق تخصص بيماری های کليه کودکان-استاديار

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نام و نام خانوادگی:

خانم شیدا باقری

bagheri 

سمت:

سرپرستار

تحصيلات:

کارشناس پرستاری

تلفن:

5713-5714

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

مسير دستيابی :

ورودی سه - طبقه سوم

 

پيغام رئيس بخش :

     

عامل بهبود بيماران و كيفيت عملكرد سيستم درماني با تعامل همكاري سيستم درماني و نظم و ترتيب امكان پذير مي باشد.

 

اطلاعات بخش:

سال راه اندازي:1373

تعداد كادر پرستاري: 23 نفر  

مساحت بخش: 600 متر مربع

تعداد اتاقها: شامل 11 اتاق بستري بيماران و 7 اتاق پشتيباني مي باشد.

تعداد تخت فعال: داراي29 تخت فعال مي باشد.

ميانگين اشغال تخت:82%

متوسط طول اقامت بيمار: 3 روز

 

در اين بخش:

در بخش اطفال (2) در سرويس هماتولوژي پروسيجرهاي BM و IT انجام ميگيرد.شيمي درماني بيماران بستري، تامپون گذاري و دياليز صفاقي حاد نيز در خود بخش انجام مي گيرد. در سرويس گوارش بيوپسي كبد گاهي در بخش و در اكثر مواقع در اتاق عمل انجام مي شود و در سرويس نفرولوژي نيز بيوپسي كليه در واحد سي تي اسكن انجام مي گيرد.

 

لیست پزشكان ( به ترتيب الفبا) :

دكتر عباسقلي اميني  – استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر ناهيد رئيسی - استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر حسن صانعیان - استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر اكبر كاظمي - دانشیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر آلاله قیصری - استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر يحيي مدیحی - استاديار

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر علیرضا مریخی - استادیار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمد حسن مودب - استاديار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر مهين هاشمي پور - استاد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای آموزشی که در بخش برگزار می گردد: 

جهت دانشجويان پزشكي ،اينترنها و دستياران :

کلاس های آموزشی که اساتید جهت اینترنها و رزیدنت ها و دانشجویان پزشکی در راند آموزشی بخش در اتاق روزگذاشته و همچنین کلاس های خارج از راند آموزشی که در اتاق روز برگزار می شود و Morning Report که چهار روز هفته تشکیل می شود

 

جهت دانشجويان ساير رشته ها :

-         کلاس های آموزشی ماهیانه که در بخش توسط پرسنل پرستاری برگزار می گردد.

-         کلاس های آموزشی دانشجویان پرستاری

-         تهیه پمفلت های آموزشی جهت کادر پرستاری و یا آموزش به همراه