اجرای برنامه پنج شنبه های سلامت در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

دفتر آموزش سلامت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برنامه پیاده روی صبحگاهی کارکنان را در روزهای پنج شنبه هر هفته تحت عنوان پنج شنبه های سلامت برگزار می کند

 

 این برنامه در ادامه برنامه های هفته سلامت قلب با هدف ترغیب کارکنان به انجام فعالیت های بدنی و ایجاد نشاط در محیط کار از ساعت 7 الی7:30 هر روز صبح پنج شنبه ها در محوطه فضای سبز مرکز اجرا می شود. شایان ذکر است در راستای ایجاد انگیزه برای کارکنان به ازای هرشش جلسه حضور دراین برنامه 2 امتیاز پاس ورزش برای ایشان منظور می گردد . 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اجرای برنامه پنج شنبه های سلامت در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)