برگزاری كنفرانس علمي آشنایی با سرطان پروستات و مراقبت های آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

كنفرانس علمي آشنایی با سرطان پروستات و مراقبت های آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)برگزارشد

این کنفرانس که دارای امتیاز آموزش مداوم بود روز پنجشنبه هفتم آذرماه با حضور200 نفر از کادر درمانی در سالن محسن ابن علی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار شد. در این کنفرانس موضوعاتی چون اپیدمیولوژی و پیشگیری و غربالگری سرطان پروستات ، روش های تشخیصی سرطان پروستات ، مراقبت های پرستاری و آموزش به بیمار و خانواده در سرطان پروستات و دیگر موضوعات مربوط به سرطان پروستات توسط اساتید ارائه شد. شایان ذکر است دکتر خسروی عضو هیات علمی و فوق تخصص آنکولوژی دبیر علمی دانشگاه بود.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاری كنفرانس علمي آشنایی با سرطان پروستات و مراقبت های آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)