برگزاری نخستین جلسه هیأت مدیره خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س)

اولین جلسه هیات مدیره جدید خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) برگزار شد

بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) در این جلسه که روز یکشنبه اول دی ماه با حضور کلیه اعضا برگزار شد ،مدیر عامل و رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. این گزارش حاکی است آقایان حسین اسدی و احمد فامیل دردشتی به ترتیب به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره انجمن انتخاب شدند. شایان ذکر است در این جلسه دکتر حشمتی مدیر کل سازمان محیط زیست به اتفاق هیات همراه نیز حضور داشت و مذاکراتی در زمینه همکاری انجمن خیریه با محیط زیست انجام شد.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار برگزاری نخستین جلسه هیأت مدیره خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س)