دكتر حميد پوراصغري معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت همراه از مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بازدید کردند.

 

 

بنا به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، دكتر حميد پوراصغري معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور به همراه دكتر نعمت‌الله اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان، دکتر طاهره چنگیز رئیس و دکتر محمدرضا رضایتمند معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، روز پنجشنبه 25 دی ماه ۱۳۹۹ از بخش اورژانس، اتاق عمل اورژانس، تأسیسات و طرح های عمرانی مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بازدید کردند. در این بازديد با حضور دکتر مجید رضوانی مدیرعامل و دکتر کریم سهرابی معاون پشتیبانی و توسعه، مشکلات، نيازمندي‌ها و زير ساخت‌هاي اين مركز درماني مورد بررسي قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار بازديد معاون سازمان برنامه و بودجه كشور از مركز آموزشي درماني الزهرا(س)