محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - اطفال و نوزادان

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

حفظ سلامتی نوزادان مبتلا به بیماری قلبی

سندرم ديسترس تنفسي

فتوتراپي در نوزاد

مراقبت ازپوست  نوزادان نارس

مراقبت از نوزادان نارس

زردی نوزادی

اسهال و استفراغ

توصیه پس از ترخیص نوزاد

حمام کردن نوزاد

ماساژ در نوزادان

مراقبت از نوزاد در 12 ساعت اول

کم کاری تیروئید در نوزادان

معاینه چشم در نوزادان

گريه كردن شير خوار

مراقبت از نوزاد با فتوتراپي

ختنه به روش جراحی

مراقبت درجراحي فتق كشاله ران كودكان

خود مراقبتي در پا چنبری

هیپوسپادیازیس

جراحي فتق نافی

جراحي عدم نزول بیضه

 تغدیه کودکان قبل ازجراحي شکاف کام و لب

تغدیه بعد از جراحي شکاف کام و لب

راهنماي بيماران شکاف کام و لب

ناهنجاري بزرگی مادرزادی رودهبزرگ(هیروشپرونگ )

مراقبت قبل و بعد از جراحي اکسترومی مثانه

بیماری متابولیک نوزادان

عفونت خون در نوزادان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - اطفال و نوزادان