محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - پلاسمافرزیس

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

آشنایی با پلاسمافرزیس

آنچه بايد در مورد پلاسمافرز بدانيم (ويژه بيماران)

خودمراقبتي سندرم گيلن باره

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - پلاسمافرزیس

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731