محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - کما

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

توانبخشي در بيماران با مشكلات ضعف يا فلج قسمتي از بدن

نحوه تغذيه در مبتلايان به سكته مغزي

تمرينات دامنه حركتي مفاصل به صورت غيرفعال

استفاده از اكسيژن در منزل

فيزيوتراپي تنفسي در منزل

آموزش فعاليت هاي روزمره زندگي در بيماران با مشكلات ضعف يا فلج قسمتي از بدن

آموزش كنترل دفع ادرار

آموزش تغذيه از طريق لوله بيني - معده اي

مراقبت از پوست و پيشگيري از زخم بستر

نحوه ساكشن كردن در منزل

آموزش راه رفتن در بيماران با مشكلات ضعف يا فلج قسمتي از بدن

آموزش كنترل دفع مدفوع

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - کما