محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - عفوني

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

هپاتيت C

هپاتيت B

مراقبت از عفونت منتشر پوست(سلوليت)

آشنايي با كنترل شيوع اسهال خوني

آشنايي با  انسفاليت

آشنائي با بيماري تب خونريزي دهنده کريمه کنگو

بيماري سل ريوي

آشنايي با بيماري ايدز

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - عفوني