محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - داروها

 

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

كتابجه راهنماي صحيح مصرف قرص وارفارين

ويال زولدرونیک اسید

داروی inflxmab (ریمکید)

خودمراقبتي در تزريق كلگزان

واكسيناسيون در افراد تحت عمل جراحي پيوند

قرص پردنيزولون "كورتون"

قرص سل سپت

خودمراقبتي مصرف داروي اپركس

خودمراقبتي هنگام مصرف سانديمون

روش استفاده از اسپري هاي تنفسي

مراقبت در وارفارين تراپي

كپسول تاكرو ليموس

 

قطره نيستاتين

هشدار در مصرف بي رويه آمپول دگزامتازون

قرص کاربامازپین

 قرص كلروپرومازين

 آمپول ایمونوگلوبولین (IVIG)

ویال و قرص سیکلوفسفا ماید

قرص گان سیکلوویر

قرص فولیک اسید

کپسول فلوکستین

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - داروها