محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - روانپزشکی

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

رفتار صحيح با كودكان بيش فعال

چگونه با كودك خود صحبت كنيد

چگونه باید با اضطراب جدایی برخورد کرد؟

چگونه کودک را به رعایت نظم و انضباط عادت دهیم؟

ده قانون اصلي تربيت

ادب در كودكان

آشنايي با اسكيزوفرنيا

بیماری اوتیسم

آشنايي با بیماری دو قطبی

بیماری وسواس

چگونه با كودك خود حرف بزنيد

رفتارهاي ممنوع

مشکل کودکتان اجازه نمی دهد لباسش را در آورید یا تنش کنید

نکات مهم در برنامه ریزی مناسب

وقتی کودک شما نحسی می کند

قرص سديم والپروات

مراقبت هاي پس از ترخيص بيماران با اختلال رواني

حمایت اجتماعی

اختلالات یادگیری چیست؟

قرص كلوزاپين

قرص ریتالین

شخصيت

اختلال بی اعتنایی – نافرمانی

اختلالات خواب در کودکان

آموزش رفتاری كودكان

 

استفاده نکردن از تنبیه بدنی

 بيش فعالي

نکات آموزشی در«الکترو شوک درمانی»

قرص لیتیوم

مسائل جنسی درکودکان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - روانپزشکی