محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - روماتولوژي

 

  عنوان مطلب آموزشی

 

دانلود

بيماري لوپوس چيست؟

لوپوس

از بيماري پوكي استخوان چه مي دانيد؟

ارتريت

بيماري بهجت

پلي ميوزيت

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - روماتولوژي

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731