رسانه هاي آموزش بيمار سه بيماري شايع مزمن غير واگير مركز- نارسایی کلیه

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

مراقبت هاي قبل و بعد از عمل كاتتر دياليز صفاقي

مراقبت از کاتتر دائم

مراقبت از فیستول سرخرگ - سیاهرگ

مراقبت از کاتتر موقت همودیالیز(اکسس)

محدوديت مصرف مايعات در افراد تحت درمان همودياليز

مراقبت از گرافت شرياني-وريدي

نارسايي مزمن كليه

آشنايي با همودياليز

مراقبت هاي پيوند كليه و پيشگيري از رد پيوند

مراقبت و پانسمان محل خروج كاتتر دياليز صفاقي

خودمراقبتي جراحي برداشتن كليه (نفركتومي)

خودمراقبتي برش پروستات از طريق مجرا

نکات تغذيه اي ويژه بيماران دياليزي

خود مراقبتي بزرگي خوش خيم  پروستات

خودمراقبتی در کنترل بی اختیاری ادرار زنان

خودمراقبتی مصرف داروی اپرکس

خودمراقبتی سرطان پروستات

خودمراقبتی سنگ کلیه

خود مراقبتي در بي اختياري ادرار زنان

مراقبت از لوله نفروستومي

سونداژ مثانه زنان

سونداژ مثانه مردان

سیستوسکوپی

سنگ شكني از راه مجراي ادرار TUL

بیوپسی کلیه
جراحی پی سی ان ال
مراقبت از بيماران مبتلا به سنگ کليه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین رسانه هاي آموزش بيمار سه بيماري شايع مزمن غير واگير مركز- نارسایی کلیه