محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - تصویربرداری

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

 

آشنايي بيماران با ام ار اي

آمادگي لازم جهت انجام گرافي

آشنايي بيماران با مراحل انجام سي تي اسكن

آشنايي با رادیوگرافی قفسه صدری

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - تصویربرداری

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731