محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - فک و صورت

 

عنوان مطلب آموزشی

دانلود

سرطانهای سر وگردن

خود مراقبتي شکستگي فک

خود مراقبتي در ناهنجاري فك و صورت نهايي

آبسه های فک و دندان

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش سلامت محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار راهنما مراجعین محتواها و رسانه هاي آموزش بيمار - فک و صورت

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731