مقاله ها

برگزاري اولين جلسه انجمن اهدای عضو اصفهان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

75

 

 

  به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، اولين جلسه انجمن اهدای عضو اصفهان با حضور اعضای انجمن صبح روز سه شنبه بيست و يكم اسفند ماه، در اين مرکز برگزارگرديد.

 

 در اين جلسه پس از بحث وگفتگو درخصوص چگونگی فعاليت های انجمن به منظور فرهنگ سازي و افزايش تعداد اهدای عضو از مرگ مغزی، انتخابات اعضای هيأت مديره انجام و در ادامه دکتربهنام صانعی بعنوان رييس هيأت مديره و دکتر پريزکاشفی بعنوان مديرعامل انجمن اهدای عضو اصفهان انتخاب شدند.

 

 

برگزاري اولين جلسه انجمن اهدای عضو اصفهان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
برگزاري اولين جلسه انجمن اهدای عضو اصفهان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
برگزاري اولين جلسه انجمن اهدای عضو اصفهان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی