مقاله ها

گراميداشت روز جهاني بهداشت دست با حضور نماينده سازمان بهداشت جهانی در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

گراميداشت روز جهاني بهداشت در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم پورداد سوپروايزر کنترل عفونت مركز، مراسم گراميداشت روز جهاني بهداشت دست، روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه، با حضور پروفسور ديدير پيتت نماينده سازمان بهداشت جهانی، دكتر حميدگنجي مدير درمان دانشگاه،  دكتر سعيد عباسي معاون درمان مركز، سوپروايزرهاي کنترل عفونت مراكز درماني استان اصفهان و جمعي از  سرپرستاران و كارشناسان در تالار محسن ابن علي(ع) برگزار شد.

 در  اين مراسم پروفسور پيتت پيرامون آشنائی با دستوراالعمل های جديد سازمان بهداشت جهانی در زمينه بهداشت دست و عطا آبادی كارشناس كنترل عفونت معاونت درمان پيرامون روش هاي رعايت بهداشت دست بر بالين بيمار سخنراني نمودند. در ادامه نماينده سازمان بهداشت جهانی، از بخش های درمانی مرکز آموزشي درمانی الزهرا(س) بازديد كرد

.

hand health day
hand health day
hand health day
hand health day

 

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی