مقاله ها

گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت 5 مي مصادف با 15 ارديبهشت ماه كه  از سوي سازمان بهداشت جهاني و كنفدراسيون بين المللي مامايي روز جهاني ماما نام گذاري شده است.

 

دكتر سعيد عباسي معاون درمان به اتفاق حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر، رحماني منش مدير خدمات پرستاري و مراقبتي ، موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، منتظري سوپروايزر مامايي و نصر مسئول روابط عمومي مركز روز يكشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه، با حضور در بخش هاي زايشگاه، زنان وزايمان، داخلي نوزادان، احياي نوزادان و درمانگاه زنان ضمن گراميداشت اين روز، با اهداي گل و شيريني و كارت هديه، روز ماما را به ماماهاي شاغل در مركز تبريك گفتند . شايان ذكر است 73 نفر ماما در اين مركز مشغول بكار مي باشند.

 

گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ماما در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی