مقاله ها

زندگي دوباره هفده بيمار نيازمند پيوند، حاصل تلاش يك ماهه اداره پيوند مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

گراميداشت روز جهاني روانشناس و مشاوره در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، از بيستم فروردين ماه الي بيستم ارديبهشت ماه 1398 شش نفر بنام هاي نگار حسن زاده 13 ساله، حسن محمدي 17 ساله، خيرالنساء بابامير 55 ساله، سيد حسين جعفري 40 ساله، مجيد قنبري 39 ساله و  زهرا عباسي محمودآبادي 14 ساله بر اثرحوادث مختلف در استان اصفهان دچار مرگ مغزي شده اند، كه پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستشان و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، در اتاق عمل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفته اند.

 بنابراين گزارش، با اهداي يك قلب، شش كبد و ده كليه افراد نامبرده و پيوند اعضاء ايشان در اين يك ماه، به هفده بيمار در ليست انتظار پيوند، فرصتي براي زندگي دوباره داده شد.

زندگي دوباره هفده بيمار نيازمند پيوند، حاصل تلاش يك ماهه اداره پيوند مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی