مقاله ها

گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت 27 ارديبهشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، روز پنجشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه، طي مراسمي در سالن جلسات حوزه رياست با حضور دكتر رضواني مدير عامل، دكتر عباسي معاون درمان، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه و حجت الاسلام سلطانيان مسئول دفتر نسيم مهر مركز، با اهداي گل وكارت هديه، ضمن تبريك روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، از مسئولين و كاركنان واحدهاي مختلف مديريت روابط عمومي و ارتباطات مردمي مركز قدرداني كردند.

در ادامه دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه باتفاق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و سرپرست اداره خدمات پشتیبانی با حضور در واحد مخابرات با اهداي گل وكارت هديه از مسئول و كاركنان واحد مخابرات تقدير و روز مخابرات را به ايشان تبريك گفتند.

 

گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
گراميداشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی