مقاله ها

گراميداشت روز اهداي عضو در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

گراميداشت روز  اهداي عضو در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، به مناسبت 31  ارديبهشت ماه روز ملی اهدای عضو، دكتر مجيد رضواني مديرعامل مركز باتفاق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي و مسئول واحد روابط عمومي روز سه شنبه سي و يكم ارديبهشت ماه، با حضور در اداره پیوند اعضا ضمن تبريك اين روز، با اهداي گل و كارت هديه از دکتر خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضاي پيوندي و ديگركاركنان اين اداره تقدير كردند.

 

گراميداشت روز  اهداي عضو در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی