راهنما

فرآیند پیشنهادات

فرآیند انتقادات

برنامه درمانگاه صبح و کلینیک ویژه عصر

 

دانلود برنامه درمانگاه صبح

 

دانلود برنامه کلینیک ویژه عصر

 

با توجه به عدم ثبت مرخصی های پزشکان، جهت مشاهده حضور ایشان یا بررسی وجود نوبت خالی و دریافت نوبت، به آدرس زیر مراجعه نمایید.

- ورود به سایت نوبت دهی کلینیک های ویژه 

انتخاب مرکز

پس از ورود به سایت، با انتخاب "کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی الزهرا" و سپس "مشاهده پزشک و دریافت نوبت" می توانید نام پزشک و زمان دریافت نوبت را بیابید

صفحه ورود

 

 

 

 

سیاست های مرکز

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی