فرم نظرسنجی از بیماران بستری
 1. شهروند گرامی با عرض سلام از اینکه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)را برای درمان خود انتخاب نموده اید،سپاسگزاریم و از خداوند منان سلامت و بهبود هر چه سریع تر شما را آرزومندیم. خواهشمندیم با پاسخ به سوالات زیر و ارائه نقطه نظرات سازنده خودمسئولین این مرکز را در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت یاری دهید.به شما اطمینان می دهیم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید،به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند و از اطلاعات شما در جهت بهبود ارائه خدمات درمانی در توان استفاده خواهد شد. با سپاس و آرزوی سلامتی - توجه: کلیه موارد مشخص شده با * تکمیل شود!
 2. فرد تکمیل کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 3. الف- مشخصات فردی بیمار
 4. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. سن(*)
  ورودی نامعتبر
 6. نام بخش درمانی(*)
  ورودی نامعتبر
 7. مدت زمان بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 8. میزان رضایتمندی خود را در موارد زیر اعلام فرمایید ( عدد 10 نشانگر بیشترین رضایتمندی و عدد یک نشانگر نارضایتی کامل می باشد )
 9. ب- پذیرش
 10. 1-عملکرد پرسنل پذیرش (*)
  ورودی نامعتبر
 11. 2-ارائه اطلاعات و راهنمایی مورد نیاز توسط پرسنل پذیرش(*)
  ورودی نامعتبر
 12. 3-نحوه برخورد و رعایت ادب و احترام توسط پرسنل پذیرش(*)
  ورودی نامعتبر
 13. ج-هتلینگ و امکانات رفاهی مرکز
 14. 1-نظافت و بهداشت بخش های بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 15. 2-وجود علائم و تابلوهای راهنما جهت مراجعه به بخش ها و واحدهای مختلف(*)
  ورودی نامعتبر
 16. 3-رعایت سکوت و آرامش در بخش های بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 17. 4- وضعیت سرویس های بهداشتی (*)
  ورودی نامعتبر
 18. 5-وضعیت ظاهر ی و امکانات اتاق های بستری (*)
  ورودی نامعتبر
 19. 6- ارائه امکانات مناسب جهت همراه بیمار(*)
  ورودی نامعتبر
 20. 7-کیفیت غذا(*)
  ورودی نامعتبر
 21. 8- وجود امکانات و تسهیلات جهت برآورده شده اعتقادات مذهبی و فرایض دینی (*)
  ورودی نامعتبر
 22. 9-برخورد مناسب و ارائه راهنمایی لازم توسط پرسنل انتظامات (*)
  ورودی نامعتبر
 23. د- خدمات پرستاری
 24. 1- برخورد مناسب و رفتار محترمانه کادر پرستاری (*)
  ورودی نامعتبر
 25. 2-ارائه اطلاعات و راهنمایی مورد نیاز توسط پرستار(*)
  ورودی نامعتبر
 26. 3-داشتن مهارت لازم در انجام خدمات پرستاری (*)
  ورودی نامعتبر
 27. 4-حضور به موقع پرستار بر بالین بیمار در موارد مورد نیاز(*)
  ورودی نامعتبر
 28. 5- رعایت حریم خصوصی در هنگام انجام خدمات بالینی (*)
  ورودی نامعتبر
 29. 6- احترام و توجه به عقاید مذهبی شما توسط کادر پرستاری(*)
  ورودی نامعتبر
 30. 7 – ارائه آموزش و راهنمایی لازم توسط کادر پرستاری در هنگام ترخیص(*)
  ورودی نامعتبر
 31. ه-پزشک معالج
 32. 1- برخورد مناسب و رفتار محترمانه پزشک معالج(*)
  ورودی نامعتبر
 33. 2-ارائه توضیحات و راهنمایی لازم راجع به بیماری (*)
  ورودی نامعتبر
 34. 3-دسترسی به پزشک معالج در هنگام نیاز(*)
  ورودی نامعتبر
 35. 4-برخورد مناسب و رفتار محترمانه دستیاران پزشک معالج (*)
  ورودی نامعتبر
 36. 5- کنترل و تسکین درد بیمار در حد امکان (*)
  ورودی نامعتبر
 37. و-خدمات پاراکلینیک
 38. 1-مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمات پاراکلینیک (رادیولوژی ، سونوگرافی،فیزیوتراپی و...)(*)
  ورودی نامعتبر
 39. 2- نحوه برخورد و عملکرد پرسنل آزمایشگاه(*)
  ورودی نامعتبر
 40. 3- نحوه برخورد و عملکرد پرسنل واحد تصویر برداری (رادیولوژی و سونوگرافی و سی تی اسکن و..)(*)
  ورودی نامعتبر
 41. 4- نحوه برخورد و عملکرد پرسنل فیزیوتراپی(*)
  ورودی نامعتبر
 42. ز- ترخیص
 43. 1- برخورد مناسب و ارائه راهنمایی لازم توسط منشی بخش(*)
  ورودی نامعتبر
 44. 2-مدت زمان انتظار جهت انجام مراحل ترخیص (*)
  ورودی نامعتبر
 45. 3- برخورد مناسب و رفتار محترمانه پرسنل واحد درآمد(*)
  ورودی نامعتبر
 46. 4- برخورد مناسب و رفتارمحترمانه پرسنل صندوق (*)
  ورودی نامعتبر
 47. آیا این مرکز درمانی را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می کنید ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 48. لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در راستای بهبود خدمات در این مرکز را در کادر زیر درج فرمایید
  ورودی نامعتبر
 49. ارسال
 50. شهروند گرامی با عرض سلام از اینکه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)را برای درمان خود انتخاب نموده اید،سپاسگزاریم و از خداوند منان سلامت و بهبود هر چه سریع تر شما را آرزومندیم. خواهشمندیم با پاسخ به سوالات زیر و ارائه نقطه نظرات سازنده خودمسئولین این مرکز را در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت یاری دهید.به شما اطمینان می دهیم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید،به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند و از اطلاعات شما در جهت بهبود ارائه خدمات درمانی در توان استفاده خواهد شد. با سپاس و آرزوی سلامتی - توجه: کلیه موارد مشخص شده با * تکمیل شود!
 51. فرد تکمیل کننده(*)
  ورودی نامعتبر
 52. الف- مشخصات فردی بیمار
 53. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 54. سن(*)
  ورودی نامعتبر
 55. نام بخش درمانی(*)
  ورودی نامعتبر
 56. مدت زمان بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 57. میزان رضایتمندی خود را در موارد زیر اعلام فرمایید ( عدد 10 نشانگر بیشترین رضایتمندی و عدد یک نشانگر نارضایتی کامل می باشد )
 58. ب- پذیرش
 59. 1-عملکرد پرسنل پذیرش (*)
  ورودی نامعتبر
 60. 2-ارائه اطلاعات و راهنمایی مورد نیاز توسط پرسنل پذیرش(*)
  ورودی نامعتبر
 61. 3-نحوه برخورد و رعایت ادب و احترام توسط پرسنل پذیرش(*)
  ورودی نامعتبر
 62. ج-هتلینگ و امکانات رفاهی مرکز
 63. 1-نظافت و بهداشت بخش های بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 64. 2-وجود علائم و تابلوهای راهنما جهت مراجعه به بخش ها و واحدهای مختلف(*)
  ورودی نامعتبر
 65. 3-رعایت سکوت و آرامش در بخش های بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 66. 4- وضعیت سرویس های بهداشتی (*)
  ورودی نامعتبر
 67. 5-وضعیت ظاهر ی و امکانات اتاق های بستری (*)
  ورودی نامعتبر
 68. 6- ارائه امکانات مناسب جهت همراه بیمار(*)
  ورودی نامعتبر
 69. 7-کیفیت غذا(*)
  ورودی نامعتبر
 70. 8- وجود امکانات و تسهیلات جهت برآورده شده اعتقادات مذهبی و فرایض دینی (*)
  ورودی نامعتبر
 71. 9-برخورد مناسب و ارائه راهنمایی لازم توسط پرسنل انتظامات (*)
  ورودی نامعتبر
 72. د- خدمات پرستاری
 73. 1- برخورد مناسب و رفتار محترمانه کادر پرستاری (*)
  ورودی نامعتبر
 74. 2-ارائه اطلاعات و راهنمایی مورد نیاز توسط پرستار(*)
  ورودی نامعتبر
 75. 3-داشتن مهارت لازم در انجام خدمات پرستاری (*)
  ورودی نامعتبر
 76. 4-حضور به موقع پرستار بر بالین بیمار در موارد مورد نیاز(*)
  ورودی نامعتبر
 77. 5- رعایت حریم خصوصی در هنگام انجام خدمات بالینی (*)
  ورودی نامعتبر
 78. 6- احترام و توجه به عقاید مذهبی شما توسط کادر پرستاری(*)
  ورودی نامعتبر
 79. 7 – ارائه آموزش و راهنمایی لازم توسط کادر پرستاری در هنگام ترخیص(*)
  ورودی نامعتبر
 80. ه-پزشک معالج
 81. 1- برخورد مناسب و رفتار محترمانه پزشک معالج(*)
  ورودی نامعتبر
 82. 2-ارائه توضیحات و راهنمایی لازم راجع به بیماری (*)
  ورودی نامعتبر
 83. 3-دسترسی به پزشک معالج در هنگام نیاز(*)
  ورودی نامعتبر
 84. 4-برخورد مناسب و رفتار محترمانه دستیاران پزشک معالج (*)
  ورودی نامعتبر
 85. 5- کنترل و تسکین درد بیمار در حد امکان (*)
  ورودی نامعتبر
 86. و-خدمات پاراکلینیک
 87. 1-مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمات پاراکلینیک (رادیولوژی ، سونوگرافی،فیزیوتراپی و...)(*)
  ورودی نامعتبر
 88. 2- نحوه برخورد و عملکرد پرسنل آزمایشگاه(*)
  ورودی نامعتبر
 89. 3- نحوه برخورد و عملکرد پرسنل واحد تصویر برداری (رادیولوژی و سونوگرافی و سی تی اسکن و..)(*)
  ورودی نامعتبر
 90. 4- نحوه برخورد و عملکرد پرسنل فیزیوتراپی(*)
  ورودی نامعتبر
 91. ز- ترخیص
 92. 1- برخورد مناسب و ارائه راهنمایی لازم توسط منشی بخش(*)
  ورودی نامعتبر
 93. 2-مدت زمان انتظار جهت انجام مراحل ترخیص (*)
  ورودی نامعتبر
 94. 3- برخورد مناسب و رفتار محترمانه پرسنل واحد درآمد(*)
  ورودی نامعتبر
 95. 4- برخورد مناسب و رفتارمحترمانه پرسنل صندوق (*)
  ورودی نامعتبر
 96. آیا این مرکز درمانی را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می کنید ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 97. لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در راستای بهبود خدمات در این مرکز را در کادر زیر درج فرمایید
  ورودی نامعتبر
 98. ارسال
شما اینجا هستید: صفحه اصلی