با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مجيد زارعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، بيمار نيازمند پيوند كبد، فرصتي دوباره براي زندگي يافت.

heart-donation

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، مجيد زارعي 50 ساله،كه بر اثر خونريزي مغزي دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد اهدايي نامبرده، در چهاردهمين عمل جراحي پيوند كبد استان اصفهان در سال 1395  توسط دكترصانعي و تيم پيوند مركز، به يك بيمار پيوند گرديد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مجيد زارعي و رضايت به اهداي اعضاي وي، بيمار نيازمند پيوند كبد، فرصتي دوباره براي زندگي يافت.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731