با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اكبر جعفري زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، اكبر جعفري زاده 51 ساله،كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان اميرالمومنين شهرضا بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، سحرگاه روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و دو كليه اهدايي نامبرده، به سه بيمار پيوند گرديد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اكبر جعفري زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731