با ايثارخانواده بزرگوار شادروان آيت الله عبداللهی و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، آيت الله عبداللهی 53 ساله،كه بر اثر خونريزي مغزي در مرکز آموزشی درمانی آيت الله كاشاني بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز شنبه دوازدهم فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد اهدايي نامبرده، در دومین عمل پیوند کبد در سال ۹۶ در اين مرکز به يك بيمار پيوند گرديد. روحش شاد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان آيت الله عبداللهی و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731