با ايثارخانواده بزرگوار شادروان نصرالله خسروي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، نصرالله خسروي 42ساله،كه بر اثر خونريزي مغزی در مرکز آموزشی درمانی آيت الله كاشاني بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز چهارشنبه شانزدهم فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، کبد اهدايي نامبرده در اين مركز به يك بیمار پیوند شد.کلیه هاي اهدايي وی نیز در مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر(ع) به دو بیمار کلیوی پیوند شد. شايان ذكر است اين پيوند كبد، چهارمین عمل پیوند کبد در سال ۹۶ در اين مرکز مي باشد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان نصرالله خسروي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731