با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ناصر فروتن دستجردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، ناصر فروتن دستجردي 33 ساله،كه بر اثر خونريزي مغزی در بيمارستان شهيد غرضي بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز پنجشنبه هفدهم فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش، کبد و  کلیه هاي اهدايي نامبرده در اين مركز به سه بیمار پیوند شد.

شايان ذكر است اين پيوند كبد، پنجمین عمل پیوند کبد در سال ۹۶ در اين مرکز مي باشد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان ناصر فروتن دستجردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731