با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمد اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، محمد اصفهاني  35 ساله،كه بر اثر تصادف و خونريزي مغزي در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز پنجشنبه 24 فروردين ماه در اين مرکز تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و دو كليه اهدايي نامبرده، به سه بيمار پيوند گرديد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمد اصفهاني و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731