با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فاطمه زياري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، فاطمه زياري 60 ساله،كه بر اثر خونريزي مغزی در مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، روز پنجشنبه 31  فروردين ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، کبد اهدايي نامبرده در اين مركز به يك بیمار پیوند شد. شايان ذكر است اين پيوند كبد، هفتمین عمل پیوند کبد در سال ۹۶ در اين مرکز مي باشد.

 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان فاطمه زياري و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت.

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731