با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فتحيان دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، امیرحسین فتحیان دستگردی 17 ساله،كه بر اثر تصادف در مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز سه شنبه 27 تير ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و يك کليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به دو بيمار پيوند شد.کليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر به يك بیمار پیوند شد. شايان ذكر است اين عمل پیوندکبد، شانزدهمين عمل پيوند كبد درسال۹۶ مي باشد كه توسط دكتر بهنام صانعي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، انجام گرديده است. روحش شادویادش گرامی.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميرحسين فتحيان دستگردي و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند

اصفهان - بزرگراه شهید کشوری - بلوار صفه - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) کدپستی: 8174675731