با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدآزادی و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، محمدآزادی 40 ساله ساکن شهرضا که بدلیل آسیب مغزی در بیمارستان هاي صاحب الزمان و امیرالمومنین شهرضا بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، شامگاه چهارشنبه 18 مرداد ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و يك كليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به دو بيمار پيوند شد. کليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به يك بيمار پيوند شد. شايان ذكر است اين عمل پیوندکبد، هجدهمين عمل پيوند كبد درسال۹۶ مي باشد كه توسط دكتر بهنام صانعي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، انجام گرديده است.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدآزادی و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.