با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميدعلي اكبري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، اميدعلي اكبري 42 ساله، كه بر اثر خونريزي مغزي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز يكشنبه پنجم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، دوکليه اهدايي شادروان اميدعلي اكبري در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) به دو بيمار و قلب اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني شهيد چمران به يك بيمار پيوند شد. كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اميدعلي اكبري و رضايت به اهداي اعضاي وي، چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.