با ايثارخانواده بزرگوار شادروان حسن اشرف و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، حسن اشرف 52 ساله ، كه براثرآسیب مغزی در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)  بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز پنجشنبه يازدهم آبان ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) توسط دكتر بهنام صانعي فوق تخصص پيوند كبد و مجاري صفراوي به  يك بيمار نيازمند، پيوند گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان حسن اشرف و رضايت به اهداي اعضاي وي، يك بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافت.