اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد.

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، «محمدجواد حيدري مقصود بيكي» 35ساله،كه بر اثر حادثه و آسيب مغزي در بيمارستان اميرالمومنين شهرضا، بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز پنجشنبه هفدهم خرداد ماه در اتاق عمل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. 

بنابراين گزارش، كبد، پانكراس و كليه هاي اهدايي نامبرده به چهار بيمار در ليست انتظار، پيوند شد. 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی، به چهار بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي داد.