رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی:

دكتر آذر نعیمی

naeimi

سمت:

معاون پژوهشي

تحصيلات:

 فوق تخصص پاتولوژی – استادیار دانشکده پزشکی

تلفن:

شماره مستقیم:

2557- 2172

38222557

38222172

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودي یک – طبقه همکف – آزمایشگاه پاتولوژی