رفتن به محتوای اصلی
x

اداره منابع مالی

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا دعائی خواجوئی

Doaei

سمت:

مدير منابع مالي و حسابداري

تحصيلات:

كارشناس ارشد مدیریت مالی

تلفن:

شماره مستقیم:

2069

36691710

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی غربي