برگزاري مزايده عمومي واگذاري پاركينگ ضلع جنوب و جنوب غربي به صورت اجاره بهاي ماهيانه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

69

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، متن آگهي مزايده به شرح ذيل مي باشد.

 

 

 

 

 

m69

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مزايده و مناقصه مركز برگزاري مزايده عمومي واگذاري پاركينگ ضلع جنوب و جنوب غربي به صورت اجاره بهاي ماهيانه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)